Uutiset

Murupolku

väli

 

 

Sisältöjulkaisija

angle-left Tuopanjoen kyläilta keräsi täyden tuvan osallistujia

Tuopanjoen kyläilta keräsi täyden tuvan osallistujia

Viime keskiviikkona 3.4. pidettiin kevään 2024 kyläkierroksen kolmas kyläilta, tällä kertaa Tuopanjoki-seuran kylätalolla. Tuopanjoki on aktiivinen kylä, jossa järjestetään monipuolista kylätoimintaa. Kylä on hyödyntänyt toiminnassaan monipuolisesti mm. leader-rahoitusta ja erilaisia hankkeita. Ympärivuotisesti monenlaiseen käyttöön soveltuvan kylätalon lisäksi kylältä löytyy oma valaistu latu.

Vaikka tuopanjokelaiset ovatkin aktiivisuudesta tunnettuja, yllätti kyläillan ”täysi tupa” positiivisesti. Keskustelu oli vilkasta ja positiivisessa hengessä rakentavaa. Kunnasta Tuopanjoen kyläiltaan osallistuivat kunnanjohtaja Henri Tanskanen, kuntarakennepalveluiden johtaja Timo Möttönen, hyvinvointipäällikkö Anne Niskanen, elinvoimavastaava Antti Asikainen ja tämän jutun kirjaillut maaseutuasiamies Alina Koponen.

Kyläillan avasi Tuopanjoki-seuran puheenjohtaja Onni Törrönen, joka kertoi kylän toiminnasta. Tämän jälkeen siirryttiin kunnanjohtaja Henrin puheenvuoroon. Henri kertoi aiemmissa kyläilloissa tutuiksi tulleiden ajankohtaisten kunnan asioiden, kuten kaavoituksien ja eri hankeprojektien lisäksi kunnan turvallisuustyöstä ja vaikuttamisesta.

Kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu varautuminen poikkeusolojen toimintaan mikä tarkoittaa toimenpiteitä ja toimintojen turvaamista erilaisissa poikkeusoloissa, kuten esimerkiksi rajut sääilmiöt tai liikenneonnettomuudet. Kunnan lisäksi näissä oma tärkeä roolinsa on myös kylillä, niiden tiloilla, laitteistoilla ja paikallistuntemuksella.

Kunnan ja poliisin yhteistoiminnassa on todettu Juuan olevan ”turvallinen kunta”, jossa poliisilla on vähän tehtäviä. Yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyen kunnassa on suunnitteilla muutama kuntalaisille suunnattu turvallisuusilta Juukaan, joissa asiantuntijoina poliisi ja rajavartiolaitos. Turvallisuusilloista tiedotetaan myöhemmin.

Paikallisesti tärkeiksi todettiin Ahmovaaran alueen kaavoitustyön eteneminen. Lisäksi Henri kertoi Kolin Matkailu Oy:n toiminnan positiivisesta kasvusta ja juukalaisyritysten ja yhteisöjen lisääntyvästä sitoutumisesta sen jäsenyyteen.

Elinvoimavastaava Antti kertoi Satama- ja Tahkovaaran luontomatkailu-hankkeiden tilanteista. Molemmat hankkeet etenevät suunnitellusti, mutta tämän mittaluokan hankkeet vaativat pitkäjännitteistä työtä, jonka parhaat tulokset näkyvät vuosikymmenen - kahden viiveellä.

Keskustelussa kehittämistyöstä ja maaseutukuntien tulevaisuuden näkymistä kuva Juuasta muodostuu helposti liiankin pessimistiseksi. On kuitenkin syytä muistaa, että haasteiden lisäksi Juualla on jo nytkin pohjoiskarjalaisittain vahvaa yritystoimintaa yritysten liikevaihdolla mitattuna.

Kyläiset esittivät huolensa Höytiäisen rannalla olevan kylän käyttökiellossa olevan, epävirallisen uimapaikan turvallisuudesta. Uittoyhdistys on raivannut rannan pohjaa puu-uittojen aikaisesta romusta, mutta siellä on romua edelleen. Kunnanjohtaja Henri lupasi, että kunnan omistaman rannan tilannetta selvitetään ja turvallisuudesta huolehditaan. Lisäksi kyläläisiä askarrutti Höytiäisen veden laatu. EU:n ohjelmakausi suosii luontoympäristön ja vesistöjen tilan parantamisen hankkeita. Alueella toimii Pro Höytiäinen, joka on aiemminkin hyödyntänyt hankerahoitusta. Keskusteltiin myös Höytiäisen alueen kaavan ajantasaisuudesta ja kuntarakennepalvelut lupasivat selvittää sen ajanmukaisuutta.

Maaseutuasiamies Alina kertoi Maaseudun Sivistysliiton aluejärjestön Kestävät kylät -hankkeen, Vaara-Karjalan Leader ry:n ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kuulumisia. Leader-ryhmästä on nyt saatu tieto, että viime ohjelmakauden suursuosikin teemahankerahoituksen seuraajan, Pienhankkeiden, ensimmäinen hankehaku järjestetään elo-syyskuussa 2024.  

Kuntarakennepalveluiden johtaja Timo kertoi kuntarakennepalveluiden ajankohtaisista asioista ja pääprojekteista, kuten lukion sekä liikunta- ja kulttuuritalon ikkuna- ja oviremontista.

Keskusteluosuudessa todettiin Martonvaaran vesiosuuskunnan tuopanjokelaisten asiakkaiden olevan tyytyväisiä rengasvesiosuuskuntansa toimintaan. Ahmovaaran rengasvesiosuuskunnan tulevaisuuden osalta kannettiin huolta, kunnanjohtaja totesikin, että vesiasioiden osalta oikea yhteyshenkilö kunnassa on kuntatekniikan päällikkö Jussi Heiskanen.

Hyvinvointipäällikkö Anne Niskanen kertoi Juuan kunnan hallintosäännön muutoksen myötä tulleista virkanimikkeiden- ja vastuiden muutoksista hyvinvointipalveluiden osalta. Anne kertoi lisäksi omasta työnkuvastaan liikunta-nuorisopalveluissa sekä koko kuntaa koskevien hyte-teemojen osalta mm. lakisääteisistä raporteista ja suunnitelmista. Anne kertoi työtehtäviinsä kuuluvan aiempien lisäksi mm. ehkäisevän päihdetyön koordinointivastuun, ravitsemukseen liittyvät teemat sekä yhteistyön kunnan vaikuttamistoimielimien (erityisryhmien neuvosto ja nuorisovaltuusto) kanssa. Yksi mieluisa osa työtä on järjestöyhteistyö ja Anne kuvasikin itseään etuoikeutetuksi päästessään kiertämään kyliä ja tutustumaan eri toimijoihin. Anne avasi myös muutamilla esimerkeillä avustuksiin liittyviä ajatuksia siitä, milloin avustus voisi kuulua kunnan ja milloin hyvinvointialueen vastuulle. Anne rohkaisee kuntalaisia olemaan häneen matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos asia liittyy jotenkin hyvinvointiin muttei ole varma kenelle asia kuuluisi – Anne ainakin lupaa selvittää kuka asiaan osaa parhaiten vastata.

Lisäksi keskusteluissa sivuttiin Pielisen Karjalan heikkoa eläinlääkäritilannetta, johon ympäristöterveydenhuolto ei ole vielä kunnan tietojen mukaan löytänyt ratkaisua. Rantakyläntien ajoittain todella heikko kunto herätti ansaitusti keskustelua, tien osalta oikea toimijataho on Ely-keskus. Kylälle toivottiin kiertävän fysioterapeutin palveluita tai omaa kansalaisopiston jumpparyhmää: liike on lääke.

Mutta eikö jotain hyvääkin, kyläseuran puheenjohtaja Onni totesi kotiseuturakkaiden tuopanjokelaisten haluavan vanheta kotikylällään, mitä tukee Juuan hyvin toimiva harvaan asuttujen alueiden ovelta ovelle -palvelu.

Yhdessä olemme enemmän. Kunta tarvitsee kyliä ja kylät kuntaa, Onni päättää tilaisuuden.

Juuan kunnan kylien kiertäjät kiittävät lämpimästi tuopanjokelaisia keskustelevasta kyläillasta!

Seuraava kyläilta vietetään Paalasmaan kylätalolla 10.4.2024 klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Elä ihmeessä, tule Juukaan! -video

Kunnanjohtaja Henri Tanskanen istuu Hedwigin Helmi kahvilassa ja katsoo ulos ikkunasta

 

Meidän Pohjois-Karjala 300 vuotta


Pohjois-Karjala täyttää tänä vuonna 300 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi maakuntaliitto tekee videot jokaisesta Pohjois-Karjalan kunnasta. Huhtikuussa julkaistiin Juuan video, jossa puheenvuoron saa kunnanjohtaja Henri Tanskanen. Kuvassa on linkki, jota painamalla pääset katsomaan videon Pohjois-Karjalan youtube -kanavalla (video avautuu uuteen välilehteen).

grafiikka