Luontokohteet

Murupolku

Vuokon kylä

Vuokon kylä

Reitin vaikeusaste: Helppo

Vuokko on Juuan suurimpia kyliä kunnan pohjoisosassa Pielisen ja valtatie 6:n välissä, Vuokonjärven rannalla. Elinkeinorakenteeltaan maa- ja metsätalouspainotteisen Vuokon asukasluku on noin 500. Vuokonjärvi jakaa kylän viiteen osa-alueeseen: Vihtasuo, Etelä-, Keski-, Länsi-, ja Pohjois-Vuokko. Itä-Vuokko puuttuu, sillä sen paikalla on Pielinen. Kylän asutus keskittyy nauhamaisesti molemmin puolin Vuokonjärveä.

 

Vuokonjärven lintutorni

Vuokonjärven lintutorni

Vuokon eteläpäästä kulkija löytää Juuan lintuharrastajien rakentaman lintutornin. Vuokonjärvi kuuluu kansalliseen lintuvesistöjen suojeluohjelmaan, ja vuonna 1999 tehdyn selvityksen mukaan siellä on tavattu jopa yli 50 pesivää lintulajia. Lintutornille johtavalla polulla on myös pysyvä linnunpönttönäyttely.

Reitti: Aja Juuan ABC:n kohdalta 10 km Nurmekseen päin ja käänny Vuokontielle. Aja Vuokontietä suoraan 6,5km, ja kilometrin mittainen polku lintutornille alkaa vasemmalta puolen tietä löytyvältä parkkipaikalta.

Vuokonjärven lintutorni InfoGIS-karttapalvelussa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Vuokonjoki ja kallioleikkaus

Vuokonjoki ja kallioleikkaus

Vuokon eteläpäässä Vuokonjoen ylittää 1900-luvun alussa luonnonkivistä rakennettu kaariholvisilta. Vuokonjärven laskuissa on myös aikoinaan louhittu näyttävä kalliokanjoni yli 200 metrin matkalle – tämän ansiosta Vuokkoon on kehittynyt laaja viljelymaa-alue.

Osoite: Vuokontie 698, 83915 Juuka

Vuokonjoki InfoGIS-karttapalvelussa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Härkilouhi

Härkilouhi

Vuokonjärven Ruottilansaaressa kohoaa karun kaunis Härkilouhi –kalliomuodostelma. Kalliomuodostelmaa sekä Vuokonjärven selkää voi ihailla Vuokonjärven kesäteatterin läheisyydestä.

Osoite: Vuokontie 1035, 83915 Juuka

Härkilouhi InfoGIS-karttapalvelussa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Pyötikön luostarialue

Pyötikön luostarialue

Pyötikön luostarialueella sijaitsee 1850-luvulla rakennettu luostari, joka oli parhaillaan noin 30 vanhauskoisen ortodoksimunkin käytössä. Erakkomunkit eivät hyväksyneet 1600-luvulla toimeenpantua kirkollisten tapojen uudistusta, vaan he pitivät kiinni esi-isiensä uskon muodoista ja tavoista. Vainojen vuoksi munkit harjoittivat harrasta rukouselämää, tutkivat kirjallisuutta ja viljelivät vihanneksia – varsinaisen elantonsa he saivat uskonveljiltään Venäjältä. Viimeiset vanhauskoiset asuivat Vuokossa 1800-luvun lopussa.

Alkuperäinen luostarirakennus on hävinnyt, mutta hautausmaalle on rakennettu Pyhän Ristin ylentämisen muistolle pyhitetty tsasouna. Myös vanha hautausmaa on kunnostettu.

Osoite: Kojonniementie 310 A, 83915 Juuka
Pyötikön luostarialue Infogis -karttapalvelussa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Keski-Vuokon Kulttuurimaisema

Keski-Vuokon kulttuurimaisema

Keski-Vuokon kulttuurimaisemassa on kunnostettu vanhat, asutuksia ympäröivät kiviaidat ja jokivarsi sekä rakennettu pisteaitoja. Alueen vahva, ekumeeninen kulttuuri on läsnä viehättävässä kalastajatsasounassa: Kristuksen kirkastumiselle pyhitettyyn tsasounaan pääsee tutustumaan ympäri vuoden. Kulttuurimaisemasta löytyy myös useita kivikauden aikaisia asuinpaikkoja sekä kiviesineitä 1500-1600 –luvuilta.

Osoite: Keski-Vuokontie 130, 83915 Juuka

Keski-Vuokon kulttuurimaisema InfoGIS-karttapalvelussa (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Vuokon kylän lähestymis- ja maastokartta