kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left KUULUTUS: LUONNOS PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI TILOILLE 176-408-17-79, LOUHIRANTA JA 176-408-18-78, LÄHTEELÄ

KUULUTUS: LUONNOS PIELISEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMISEKSI TILOILLE 176-408-18-79 LOUHIRANTA JA 176-408-18-78, LÄHTEELÄ

Juuan kunnanhallitus on kokouksessaan 15.08.2022 § 271 päättänyt kuuluttaa vireille ja asettamaan nähtäville kaavaluonnoksen liitteineen, koskien Pielisen ranta-osayleiskaavan muutosta. Kaavamuutos koskee Nunnalahden kylässä sijaitsevia tiloja 176-408-18-79, Louhiranta ja 176-408-18-78, Lähteelä.

Kaavamuutos aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on siirtää yksi lomarakennuspaikan korttelialue paremmin rakennettavaan sijaintiin matalan lahden kohdalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle saman maanomistajan eri tilojen välillä

Rakennuspaikkojen määrää / kaavan mukaista rantamitoitusta ei muuteta. Rakennusoikeutta ja rakennuspaikan pinta-ala päivitetään riittäväksi

Rantaosayleiskaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 25.8. – 26.9.2022 välisenä aikana Juuan kunnanvirastolla teknisen osaston ilmoitustaululla arkisin klo 9.00–15.00 osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka (2 krs), sekä kunnan kotisivuilla www.juuka.fi

Nähtävilläolon aikana on mahdollisuus jättää mielipide rantaosayleiskaavan osittaisesta muutoksesta 26.9.2022 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@juuka.fi

 tai kirjallisesti osoitteeseen: Juuan kunta, tekninen palvelualue, Poikolantie 1, 83900 Juuka

Lisätietoja asiassa antavat tarvittaessa Juuan kunnan tekninen johtaja Timo Möttönen, puh. 040 104 2601, timo.mottonen@juuka.fi tai lupasihteeri Marko Ärväs, puh. 040 104 2621, marko.arvas@juuka.fi

Juuassa 25.8.2022

Kunnanhallitus

Kuulutus
Kaavakartta (luonnos)
Kaavaselostus (luonnos)

 

Lisätietoja

Kuulutukset pääkuva

Uutiset