Koulunuorisotyöntekijä

Murupolku

Koulunuorisotyöntekijä

 

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ

 

Juuan koulunuorisotyöntekijä työskentelee pääsääntöisesti Poikolan koululla ja lukiolla. Koulunuorisotyöntekijän rooli koululla on kohdata nuoret kokonaisvaltaisesti ja kuunnella mitä heillä on sanottavaa. Hän toimii viestinviejänä koulun, nuorten ja nuorisopalveluiden välillä sekä omalla toiminnallaan pyrkii parantamaan kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia. Hän esimerkiksi osallistuu oppitunneille, koulun tapahtumiin ja juhlapäiviin, hän järjestää välituntitoimintaa ja teematunteja eri aiheista sekä on koululla tarvittaessa oppilaiden saavutettavissa.

Koulunuorisotyöntekijällä on myös rooli oppilashuoltoryhmässä ja hän voi auttaa luokkien ryhmäytyksissä sekä tukea yksittäisiä oppilaita jaksamaan koulussa ja toimia juttelukaverina.Koulunuorisotyöntekijä edistää koulussa osallisuutta olemalla mukana tukioppilaiden sekä oppilaskunnan hallituksen toiminnassa yhdessä sitä vetävien opettajien kanssa. Työhön kuluu myös olla osana Juuan ehkäisevän päihdetyön (JEP) tiimiä ja tehdä yhteistyötä henkilökunnan lisäksi nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyöntekijän, 4H:n ja seurakunnan kanssa. Koulujen loma aikoina hän työskentelee nuorisopalveluiden tehtävissä nuokkarilla, toimintapäivissä sekä leireillä.

 

SITOUTTAVA KOULUYHTEISTYÖ

 

Poikolan koulussa on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä oppilaiden poissaoloja perusopetuksessa sekä rakentaa kouluihin myönteistä toimintakulttuuria. Hankkeen kohderyhmänä ovat 5.-9.luokkalaiset oppilaat sekä heidän opettajansa. Hankkeeseen osallistuvien 126 opetuksenjärjestäjän paikallisen toiminnan pohjalta kehitetään valtakunnallista toimintamallia, joka vakiinnutetaan vuosien 2023-2024 aikana.

 

Hankkeen toisena toimintavuotena 2022-2023 Juuassa keskitytään oppilaiden kouluun kiinnittymiseen vahvistaen kohtaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi otamme käyttöön poissaolojen varhaisen seuraamisen ja niihin puuttumisen keinot, joilla pyrimme ennaltaehkäisemään koulunkäynnin haasteiden kehittymistä ja tukemaan jokaisen oppilaan oppimista. Poissaolojen äärelle on hyvä pysähtyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin kodin ja koulun yhteisin keinoin löydämme vaikuttavia keinoja tukea koulunkäyntiä.

 

Hankkeessa työskentelee kokopäiväisesti opetusvelvollisuuteen sitomaton kouluvalmentaja eli koulutsemppari , jolla on aikaa kohdata ja tukea oppilaita koulun arjessa. Kouluvalmentajan tehtävänä on vahvistaa oppilaiden hyvinvointia ja kouluun kiinnittymistä yhteisöllisesti, ryhmämuotoisesti ja yksilötasolla madaltaen koulunkäynnin ja oppimisen esteitä. Kouluvalmentaja työskentelee yhteistyössä niin oppilaiden kuin kodin ja koulun muun henkilökunnan kanssa ja hänet tavoittaa koulupäivisin puhelimen ja wilman kautta.

 

Puh: 0503403299 Sähköposti: Tuukka.karhinen@edu.juuka.fi

Sisältöjulkaisija