Tuotanto

Murupolku

Tuotanto

Tuotanto

Juuan Kaukolämpö Oy:llä on yhteensä viisi lämmöntuotantokattilaa. Kiinteän polttoaineen (KPA) Bio-kattiloita ovat vuonna 2000 asennetut Termopoint Oy:n 1,5 ja 4 MW tehoiset arinakattilat. Varavoimana toimii 2011 asennettu 4 ja vuonna 2000 asennettu 2 MWh öljykattilat sekä erikseen vuonna 2013 rakennettu 5 MWh kevyttä polttoöljyä käyttävä varavoimakeskus (LK 2). Yhteensä lämmöntuotantotehoa on siis 16,5 MW. Varavoimakoneita sähkökatkoksia varten on kaksi kappaletta.

Tuotannosta noin 98 % tuotetaan puupolttoainella ja palaturpeella. Kesäkauden aikana lämpö tuotetaan 1,5 MW:n KPA-kattilalla. Isompi 4 MW KPA-kattila ajetaan alas huhti-toukokuussa ja käynnistetään uudestaan loppusyksystä syys-lokakuun vaihteessa. Talvella pienempi kattila otetaan lisävoimaksi tarvittaessa. Kovimpien pakkaskuormien ja huipputehojen (pakkasta yli 24 astetta) aikana poltetaan lisäksi öljyä tukipolttoaineena.

Lämmöntuotantovälineistöä sekä verkostoa huolletaan ennakoivan kunnossapidon periaatteella, jolloin huolto pyritään tekemään ennen kuin se on aiheuttanut häiriötä tuotannolle. Lisäksi kaikki kattilat tarkastetaan ja huolletaan vuosittaisen huolto-ohjelman mukaisesti. Isompi KPA-kattila puhdistetaan ja tarkastetaan keväällä alasajon jälkeen ja tämän perusteella tarkennetaan kesällä sille tehtävät kunnossapitotyöt. Pienemmän KPA-kattilan suhteen toimitaan vastaavasti syksyllä sen alasajon jälkeen.  

Puupolttoaine ja palaturve puretaan siilo-varastoon, josta automaatio syöttää polttoainetta kulutuksen mukaan KPA-kattiloiden tulipesään kuljettimia pitkin. Polttoaineen purkusiilo on 150 m3 tilavuudeltaan, josta polttoaine siirretään kuljettimilla 200 m3 kokoiseen välivarastoon. Lisäksi laitoksella on 300 m3 kokoinen katettu varastotila hakkeen ja palaturpeen varmuusvarastointia varten. Varavoimana käytettäviä öljykattiloita varten on 60 m3 öljysäiliö.

Polttoaine punnitaan lämpölaitoksen akselivaa´alla ja siitä otetaan kosteusnäyte. Kosteus ja energiasisältö määritellään FINBIO 1998-julkaisun mukaan. Näiden perusteella puupolttoaine ja palaturve ostetaan energiasisältöperusteisesti (€/MWh) toimittajilta.