kuulutukset

Murupolku

Kuulutukset

angle-left Vireilletulo ja luonnos Pielisen rantaosayleiskaavan muuttamiseksi tiloille 176-40-38-42 ja 176-409-15-14

Vireilletulo ja luonnos Pielisen rantaosayleiskaavan muuttamiseksi tiloille 176-40-38-42 ja 176-409-15-14

Juuan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.11.2022 § 379 päättänyt kuuluttaa vireille ja asettamaan nähtäville kaavaluonnoksen liitteineen, koskien Pielisen ranta-osayleiskaavan muutosta. Kaavamuutos koskee tiloja 176-403-38-42, Ylä-Mäkelä, Juuan kylässä ja 176-409-15-14, Lari, Paalasmaan kylässä.
Kaavamuutos on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on siirtää yksi lomarakennuspaikka paremmin rakennettavaan sijaintiin matalan lahden kohdalta syvemmän ja kiinteän rannan kohdalle saman maanomistajan eri tilojen välillä
Rakennuspaikkojen määrää / kaavan mukaista rantamitoitusta ei muuteta. Rakennusoikeutta ja rakennuspaikan pinta-ala päivitetään riittäväksi

Rantaosayleiskaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 17.11. – 19.12.2022 välisenä aikana Juuan kunnanvirastolla teknisen osaston ilmoitustaululla arkisin klo 9.00–15.00 osoitteessa Poikolantie 1, 83900 Juuka (2 krs), sekä kunnan kotisivuilla www.juuka.fi
Nähtävilläolon aikana on mahdollisuus jättää mielipide rantaosayleiskaavan osittaisesta muutoksesta 19.12.2022 klo 15:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@juuka.fi
 tai kirjallisesti osoitteeseen: Juuan kunta, tekninen palvelualue, Poikolantie 1, 83900 Juuka

Lisätietoja asiassa antavat tarvittaessa Juuan kunnan tekninen johtaja Timo Möttönen, puh. 040 104 2601, timo.mottonen@juuka.fi tai lupasihteeri Marko Ärväs, puh. 040 104 2621, marko.arvas@juuka.fi

Juuassa 17.11.2022
Kunnanhallitus

Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 14.11.2022 § 330
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lengonniemi
Kaavakartta, Lengonniemi, luonnos
Kaavaselostus, Lengonniemi, luonnos

Kuulutukset pääkuva

Uutiset