Opiskelijakunta, yläkuva

Murupolku

Opiskelijakunta

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan. Opiskelijakunnan tärkeimpänä tehtävänä on lisätä lukion viihtyisyyttä ja toimia linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä. Opiskelijakunnan mielipidettä kuunnellaan monien opiskelijoita koskevien päätösten yhteydessä. Opiskelijakunnan vastuulla on mm. valokuvauksen ja mahdollisten vaalien järjestäminen sekä muut tapahtumat, joissa tarvitaan opiskelijoiden apua.

Opiskelijakunnan hallitus valitaan syksyllä koulutyön alkaessa. Sen tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Hallitus toimii opiskelijoiden ja lukion henkilöstön kanssa yhteistyössä kehittäen koulun toimintakulttuuria ja lisäten oppimisen iloa.

 

Juuan lukio opiskelijakunta

Sisältöjulkaisija