Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Murupolku

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

vaati aina luvan (ei koske vaarallisia ja haittaa aiheuttavia puita). Alla olevasta linkistä aukeaa ohje ja lomake yksittäisten (enintään 5) puiden kaatamiseen.

Ohje puiden kaatamisesta kaava-alueella ja puunkaatolausuntolomake

Suuremman määrän kaataminen vaatii maisematyöluvan, josta ohjeet alempana

Maisematyölupa

Maisematyölupaa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä seuraavilla alueilla:

  • asemakaava-alueella yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään

  • alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyölupaa ei tarvita:

  • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen

  • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen

  • vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin

  • jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puiden kaatamiseen asemakaava-alueella on anottava puunkaatolupaa. Asemakaava-alueen ulkopuolella suoritettuihin puunkaatoihin ei vaadita puunkaatolupaa ellei yleiskaavassa ole näin määrätty tai ellei alueella ole rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi. Mikäli puiden kaato muuttaa laaja-alaisesti maisemaa, tarvitaan kaatoja varten erillinen maisematyölupa.

Maisematyöluvan myöntää rakennustarkastaja. Maisematyölupaa haetaan joko sähköisesti (Lupapiste.fi) tai rakennusvalvonnasta saatavilla lomakkeilla.

Tarkempia ohjeita luvanvaraisista toimenpiteistä löytyy Juuan kunnan rakennusjärjestyksestä.

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi palvelussa.

Liitteet hakemukseen:

  • hallintaoikeusselvitys esim. kauppakirja, vuokrasopimus tai lainhuutotodistus
  • karttaliitteet esim. tonttikartta, asemakaavakartta tai rekisterikartta
  • suunnitelmat
  • muut tarvittavat selvitykset ja lausunnot

Lupapiste -palvelun kautta haettaessa liitteet tallennetaan palveluun sähköisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Maisematyölupa on maksullinen.

Maisematyöluvan hinta on voimassa olevan taksan mukainen.

Sisältöjulkaisija

Jarmo Kallinen

Rakennustarkastaja lomalla 15.7. - 4.8.2024
 040 104 2620
jarmo.kallinen@juuka.fi

Lupapiste.fin linkki