Vireillä olevat kaavat

Murupolku

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • kaavaluonnos

  • kaavaselostuksen luonnos

  • kaavaehdotus

  • kaavaselostus

  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehti Vaarojen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla

Juuan kunnassa vireillä olevat kaavat:

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen, ehdotus

Kunnanhallituksen päätös 10.10.2022 § 307

Kuulutus, kaavaehdotus

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavakartat, ehdotus

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavaselostus, ehdotus

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, OAS

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen lausunnot, mielipiteet ja vastineet, luonnos

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, meluselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, liikenneselvitys

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, muistio.pdf

Kirkonkylän asemakaava, kuulutus, OAS ja luonnos

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, lausuntopyyntö, OAS ja luonnos

Pielisen rantaosayleiskaavan muutos, 176-408-18-79 Louhiranta ja 176-408-18-78 Lähteelä, ehdotus

Kunnanhallituksen päätös 10.10.2022 § 306
Kuulutus
Kaavakartta, ehdotus
Kaavaselostus liitteineen, ehdotus

Pielisen rantaosayleiskaavan muutos, Lengonniemi, luonnos

Nähtävillä 17.11. - 19.12.2022

Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 14.11.2022 § 330
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lengonniemi
Kaavakartta, Lengonniemi, luonnos
Kaavaselostus, Lengonniemi, luonnos

Ahmovaaran asemakaava, kaavoituspäätös

Kunnanhallituksen päätös 10.10.2022 § 308