Vireillä olevat kaavat

Murupolku

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • kaavaluonnos

  • kaavaselostuksen luonnos

  • kaavaehdotus

  • kaavaselostus

  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehti Vaarojen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla

Juuan kunnassa vireillä olevat kaavat:

Kolin vaikutusalueen strateginen yleiskaava 2040+, hyväksytty 15.12.2021 § 56

Kuulutus

Kunnanvaltuuston päätös 15.12.2021 § 56

Kolin vaikutusalueen STRYK Kaavakartta

Kolin vaikutusalueen STRYK kaavaselostus 

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 1 OAS 

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 2 Kolin matkailuvisio 

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 3 OAS vastine

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 4 laatimisvaiheen vastine

Kolin vaikutusalueen STRYK liite 5 ehdotusvaiheen vastine

Koli-Ahmovaaran osayleiskaava 2040+, hyväksytty 31.1.2022 § 2

Nähtävillä 21.10. - 22.11.2021

Kuulutus

Kunnanvaltuuston päätös 31.1.2022 § 2

Kunnanhallituksen päätös 18.10.2021 § 148

Kaavakartta, hyväksytty

Kaavaselostus, hyväksytty

Liite1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 2: Maanomistus

Liite 3: Liikenneselvitys

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Mahdollisesti pilaantuneet maat

Liite 6: Muistio viranomaisneuvottelusta

Liite 7: Maisemaselvitys

Liite 7B: Näkyvyystarkastelut

Liite 8: Rakennettu kulttuuriympäristöselvitys

Liite 9: Argeologinen inventointi

Liite 10: Luontoselvitys

Liite 10B: Natura-arvioinnin tarveharkinta

Liite 10C: Metsälaskenta

Liite 11: Vastine OAS-palautteesta

Liite 12: Vastine kaavaluonnoksesta

Liite 13 Vastine kaavaehdotuksesta

Pielisen rantaosayleiskaavan muuutos, Pyykkölä 176-409-11-24, hyväksytty 15.12.2021 § 55

Kuulutus

Kunnanvaltuuston päätös 15.12.2021 § 55

Pielisen rantaosayleiskaavan muutos, Pyykkölä 176-409-11-24 kaavakartta hyväksytty

Pielisen rantaosayleiskaavan muutos, Pyykkölä 176-409-11-24 kaavaselostus liitteineen hyväksytty

Pielisen rantaosayleiskaavan muuutos, Louhiniemi 176-406-7-67, hyväksytty 31.6.2022 § 13

Kuulutus

Kunnanvaltuuston päätös 31.5.2022 § 13

Kaavakartta, hyväksytty

Kaavaselostus liitteineen, hyväksytty

 

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen, luonnos

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen kuulutus.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, OAS.pdf

Kunnanhallitus 25.01.2021 § 17, pöytäkirjan ote.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavakartta (luonnosvaihe).pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, kaavaselostus.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, liikenneselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, meluselvitys.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, rakennetun kulttuuriympäristön inventointi.pdf

Kirkonkylän asemakaava, ajantasaistaminen, aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu,muistio.pdf