Vireillä olevat kaavat

Murupolku

Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Kaavojen laadinnan yhteydessä asetetaan kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville kuntalaisten tiedonsaannin vuoksi. Näitä asiakirjoja ovat mm.

  • osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

  • kaavaluonnos

  • kaavaselostuksen luonnos

  • kaavaehdotus

  • kaavaselostus

  • erilliset selvitykset

Kaavahankkeita koskevat viralliset kuulutukset julkaistaan paikallislehti Vaarojen Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla

Juuan kunnassa vireillä olevat kaavat:

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen, voimaantullut 15.3.2023

Kuulutus
Lainvoimaisuustodistus
Pöytäkirjan ote, kunnanvaltuusto30.01.2023 §3 Juuan kirkonkylän asemakaava, hyväksyminen
Kaavakartta, lehti 1
Kaavakartta, lehti 2
Kaavakartta, lehti 3
Kaavaselostus
Vastine ehdotusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Meluselvitys
Liikenneselvitys
Inventointiraportti
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Ahmovaaran asemakaava, kaavaluonnos
Nähtävillä 29.5.2024–28.6.2024

Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 20.5.2024 § 91 
Luonnosvaiheen kaavakartta
Luonnosvaiheen kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Havainnekuvat 
Tiivistetty yhteenveto verkkokyselystä
Liikenneselvitys, A-insinöörit, 19.3.2024
Palauteraportti

 

Retulahden asemakaava, luonnos

Kuulutus
Kunnanhallituksen päätös 11.3.2024 § 40
Kaavakartta, luonnos
Kaavaselostus, luonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
OAS-vaiheen vastineet
Maisemaselvitys
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi
Asemakaavan seurantaraportti

 


Vuokon aurinkovoimapuiston osayleiskaava, luonnos
Nähtävillä 17.7. - 30.8.2024

Kuulutus
Kunnanhallitus 8.7.2024 § 107 pöytäkirjanote, Vuokon aurinkovoimapuiston osayleiskaava, luonnos
Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen