06.10.2016 11:08 | Markus Hirvonen

Juuka eri mieltä Siun Soten omistajaohjaus-kokouksessa

Juuka ei hyväksynyt Siun Soten omistajaohjauslinjausta

 

Siun Soten omistajaohjauskokous päätyi eilen esittämään uudelle Siun Sote kuntayhtymälle tiukkaa taloudellista raamia. Tämä on laskettu karkeasti siten, että perussopimuksessa sovitusta 1,2% kasvuprosentista on vähennetty mm. kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että Siun Soten on hoidettava maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut pienemmällä summalla rahaa kuin ennen. Juuka ei hyväksynyt tätä, vaan pitäytyi aikaisemmin kuntajohtajien kanssa yhdessä sovitussa raamiluvussa (-0,5 %). Tietysti tämä tiukennettu talouspäätös tarkoittaa merkittävää rahallista säästöä ensi vuonna Juualle, mutta emme silti sitä hyväksyneet. Tarkoituksemme on nimenomaan tukea Siun Sotea kaikin keinoin.

Miksi sitten emme suostuneet tähän lähes yhteiseen kompromissiin? Avaan tässä omat näkemyksemme lyhyesti. Ensinnäkin olemme johdonmukaisesti kertoneet koko Siun Soten prosessin ajan, kuinka uuden kuntayhtymän tulee kehittää toimintaa pitkäjänteisesti asiakkaan ja potilaan hoidon laatu edellä. Prosessien kehittämisen kautta alueen väestön terveys paranee. Tässä tärkeimpänä kehittämiskohteena on Siun Soten perustamisajatusten mukaisesti laaja sosiaali- ja terveyspalvelujen vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio. Käytännössä tämä tarkoittaa siis perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämistä ja sosiaalihuollon (mm. vanhustenhoito) saumatonta yhdistämistä terveyspalveluihin. Siun Soten perusteluasiakirjoissa lukee näin:

”Pohjois-Karjalan sote –hankkeessa (”Siun sote”) laadittu suunnitelma palvelutuotantorakenteesta ja toimintaorganisaatiosta vastaa osaltaan kansalliseen tarpeeseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisesta, missä keskeisinä periaatteina ovat peruspalveluiden vahvistaminen, väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveydenpalvelujen riittävän ja yhdenvertaisen saatavuuden luominen toimivalla, eheällä, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla palvelurakenteella sekä palvelukokonaisuuksien rakentaminen kansalaisen tarpeiden mukaisesti.” (Siun Soten loppuraportti s. 3)

Tällä kokonaisuudella saadaan varmasti merkittäviä parannuksia asiakkaiden ja potilaiden hoitoon ja sitä kannatamme lämpimästi. Näistä toimenpiteistä tuleviin säästöihin ei voida kuitenkaan suhtautua liian optimistisesti. Siun Sote aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja nyt rakennetaan organisaatioita. Samalla yritetään kehittää prosesseja, mutta henkilöstö on varmasti tällä hetkellä todella kiinni perustyössä. Suunnittelu uusien toimintojen osalta tehdään oman työn ohella, joten se ottaa aikaa. Näin ollen emme usko, että Siun Sote voi erilaisten uusien toimintamallien avulla saavuttaa taloudellista säästöä vielä vuonna 2017. Eksoten esimerkki osoittaa, että uusi toimintamalli alkaa tuottamaan säästöä 3-5 vuoden kuluttua uuden organisaation aloittamisesta. Näin ollen pelkäämme Juuassa sitä, että liian tiukka talouskuri saa aikaan heti ensimmäisenä vuonna suuren sopeuttamisaallon taloudessa pysymiseksi. Ja todellinen prosessien kehittäminen jää silloin säästämisen alle.

 

Koska prosessien kautta tuleva taloudellinen säästö tulee hitaammin, tuo tiukennettu talousarvio tulee sopeutettavaksi tosiasiallisesti kolmella tavalla:

  1. Henkilöstömäärä

  2. Toimitilojen määrä

  3. Ostopalveluiden hankinta

Juuan kunta olisi ollut valmis sijoittamaan Siun Soteen enemmän taloudellista panostusta aloitusvuonna siksi, että Siun Sote ei keskittyisi säästämiseen vaan kehittämiseen. Me emme tiedä, mitä tuo raami tosiasiallisesti tarkoittaa, mutta odotamme Siun Soten linjauksia nyt, kun he tietävät taloudellisen todellisuuden. Siun Soten henkilöstö on maan huippua ja he tekevät suunnittelussa varmasti kaiken minkä voi, jotta palveluiden laatu maakunnassa ei heikkene. Henkilökohtaisesti olisin toivonut suurempaa rahasummaa aloitusvuonna Siun Sotelle, koska mistään tieteellisestä kirjallisuudesta en ole löytänyt näyttöä siitä, että uusi organisaatio Sote-alueella alkaisi tuottaa taloudellista säästöä ensimmäisenä toimintavuonna.

Siun Sotea on markkinoitu koko ajan tällä kuvalla:

 

” Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali‐ ja terveyspalvelut. ” ( Siun Soten perussopimus)

 

Näin ollen tietenkin edellytämme, että Juuassa on sopimuksen perusteluissa luvatut palvelut, eli kuvassa sinistä väriä sisältävät palvelut. Taloudelliset säästöt eivät voi siten kohdistua lähipalveluihin. Puhelimeen pitää vastata ja lääkäriin pitää päästä. Näin ollen meidän valtuutettujen viesti taloussseminaarissa oli Siun Sotelle selkeä;  ”Me haluamme antaa kuntayhtymälle mahdollisuuden onnistua”.  Tuemme Siun Soten onnistumista Juuassa kaikin keinoin. Olimme eri mieltä juuri sen vuoksi, että uskomme uuden kuntayhtymän tarvitsevan enemmän taloudellista resurssia ensimmäisenä vuotena. Nyt tyydymme odottelemaan Siun Soten toiminnallisia linjauksia ja sitä, mitä tämä taloudellinen raami oikeasti käytännössä tarkoittaa palvelutasossa.

Lisää kommentti


Lähettäjä: 
Sähköpostiosoite: 
Kuvavarmennus
 
« Takaisin

Juuan kunta

Juuan kunnantalo

Avoinna ma-pe klo 9-15
Poikolantie 1, 83900 Juuka 
p. 040 104 2865 (Neuvonta ja yhteispalvelupiste)

p. 040 104 2000 (Juuan kunnan vaihde)
Fax. (013) 472 123


PUHELINLUETTELO »
YHTEYSTIEDOT »
YHTEYDENOTTOLOMAKE »