Purkulupa ja purkamisilmoitus

Murupolku

Purkulupa ja purkamisilmoitus (RK9)

Purkulupa ja purkamisilmoitus (RK9)

Pienenkin rakennelman purkaminen saattaa edellyttää purkamisilmoituksen.

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään (MRL 127 §):

  • asemakaava-alueella olevat rakennukset ja rakennelmat

  • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi

  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään

  • rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa

Purkamisilmoitus rakennuksen tai sen osan purkamiseksi edellytetään:

  • kaavoittamattomalla alueella olevat rakennukset ja rakennelmat (ellei rakennus täytä yllämainittuja lupaa edellyttäviä seikkoja)

  • kirjallinen ilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan vähintään 30 pv ennen purkamistyön suunniteltua aloittamista

  • rakennusvalvonta voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista

Purkulupaa tai -ilmoitusta ei tarvitse:

  • jos purkaminen tapahtuu uudisrakentamisen/laajennuksen yhteydessä.

  • jos purkaminen johtuu tien tms. rakentamisesta.

Purkuilmoitus yhteystiedot

Ilmoituksen voi laittaa sähköpostitse tai kirjeitse

Marko Ärväs marko.arvas@juuka.fi
Jarmo Kallinen jarmo.kallinen@juuka.fi
Juuan kunta Rakennusvalvonta Poikolantie 1 83900 Juuka