Riskinarviointi

Riskinarviointi

Juuan kunnan vesilaitos on laatinut terveydensuojelulain 20 § (11.11.2016/942) mukaisen talousve­den riskinarvioinnin. Ris­kinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mu­kaisesti. Tervey­densuo­jeluviranomainen on osallistunut kohteiden riskinarviointiin ja hyväksynyt riskinarvioinnin 19.2.2021.

Vesihuoltolaitosten toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Juuan kunnan vesilaitos on päivittänyt valvontatutkimusohjelman vuosille 2022–2026 yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Päivityksessä on otettu huomioon talousvesiasetuksen lisäksi WSP-riskinarvio.

Tarkastuskertomus Juuan kunnan vesihuoltolaitos

Sisältöjulkaisija

Kati Heinonen

Kiinteistö- ja aluepäällikkö
 040 104 2602
kati.heinonen@juuka.fi

Joakim Jäntti

Vesilaitoksen hoitaja, kiinteistönhoitaja
 050 475 7805
joakim.jantti@juuka.fi